วัสดุรีไซเคิลได้ 100%

กล่องบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษ

รูปร่าง:กําหนดเอง
วัสดุ:กําหนดเอง
ขนาด:กําหนดเอง
สี:กําหนดเอง
2020-0

กล่องจดหมายต่อต้านน้ํามันพลาสติก

รูปร่าง:กําหนดเอง
วัสดุ:กําหนดเอง
ขนาด:กําหนดเอง
สี:กําหนดเอง
2020-0

แพ็คเกจ UPM Formi

รูปร่าง:กําหนดเอง
วัสดุ:กําหนดเอง
ขนาด:กําหนดเอง
สี: ccustomized
2020-0

กล่องอาหารอ้อย

รูปร่าง:กําหนดเอง
วัสดุ:กําหนดเอง
ขนาด:กําหนดเอง
สี:กําหนดเอง
2020-0